GB Standard aluminiumssylinder

Hovedapplikasjoner

De viktigste bruksområdene for ZX-sylindere og ventiler er gitt nedenfor